Janssen Pharmaceutica start na de zomer op de campus in Beerse met de werkzaamheden rond diepe geothermie. De onderneming zal van op een diepte van 2,4 km water oppompen voor de verwarming en koeling van de gebouwen. Hiermee wordt Janssen het eerste bedrijf in Vlaanderen dat diepe aardwarmte als groene energiebron aanwendt. De CO2-uitstoot verlaagt hierdoor met 30%.

De geneesmiddelenfabrikant kondigde het project al langer geleden aan, maar nu zijn alle knopen doorgehakt. De investering bedraagt 40 miljoen euro en daarmee worden de diepe grondwaterlagen aangeboord, een nieuw energiegebouw gebouwd en een warmtenet van de 4de generatie aangelegd.

Perfecte oplossing
“Onze energiebehoefte is groot en aardwarmte is de perfecte oplossing. Het is hernieuwbare energie, onuitputtelijk, veroorzaakt geen overlast en is stabiel in prijs”, zegt Stef Heylen, CEO van Janssen Pharmaceutica. “Het project was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met lokale, provinciale en regionale bestuursniveaus, en met de steun van onze directe buren. Zo heeft de Vlaamse regering de nodige regelgevende en financiële ondersteuning voorzien, van aanpassingen aan het decreet diepe ondergrond tot de zeer belangrijke garantieregeling.”

Over de streep trekken
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Janssen Pharmaceutica is het eerste bedrijf dat gebruik zal kunnen maken van de Vlaamse garantieregeling voor diepe aardwarmte. Boren in de diepe ondergrond houdt steeds risico’s in. Als en bedrijf het op voorhand geschatte vermogen niet haalt, kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen. De bedrijven dragen zelf bij aan die regeling door de betaling van een premie. Hopelijk zorgt het voorbeeld van Janssen Pharmaceutica mee voor een doorbraak van diepe aardwarmte in Vlaanderen.”

Financiële steun
Het bedrijf ontvangt voor het project financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (1,5 miljoen euro), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (2 miljoen euro) en het Vlaamse Energie Agentschap (4 miljoen euro).

Een eerste geothermieproject bij onderzoeksinstelling Vito in Mol toonde aan dat op 3,3 km onder de Kempen zich water van 138 graden bevindt.