Janssen Pharmaceutica heeft een investeringsplan ter waarde van 45 miljoen op tafel liggen dat luistert naar de naam Lion Project. Het gaat om een nieuwbouw op de site in Beerse waar verschillende labo’s die nu verspreid zitten op de campus, worden gecentraliseerd. De nieuwe topman Stef Heylen maakte dat bekend in een uitgebreid interview met De Tijd. Het gaat om labo’s waar de chemische moleculen worden geoptimaliseerd en het productieproces ervan wordt opgeschaald.

Tegelijk experimenteert het bedrijf met een nieuw productieproces waarin 40 miljoen is geïnvesteerd. Allerlei sensoren monitoren continu de kwaliteit tijdens het productieproces. “Daardoor kunnen we doorlopend produceren in de plaats van batch per batch. We schakelen tijdrovende en arbeidsintensieve kwaliteitscontrole uit. Ik denk dat Beerse zich zo profileert als pionier”, aldus Stef Heylen. De investeringen komen bovenop de 1 miljard die Janssen jaarlijks investeert in onderzoek.

300 aanwervingen
Janssen Pharmaceutica stelt in ons land 5.000 mensen tewerk. Vorig jaar werden 300 mensen aangeworven en de bedoeling is om dat dit jaar opnieuw te doen. Beersenaar Stef Heylen volgde afgelopen najaar Tom Heyman op als CEO van Janssen Pharmaceutica.