Jan Verellen is nieuwe voorzitter van Lidwina

Michel Lambert (links) en Jan Verellen.

Michel Lambert (links) en Jan Verellen.

Michel Lambert heeft na zeven jaar afscheid genomen als voorzitter van maatwerkbedrijf Lidwina in Mol. Hij wordt opgevolgd door Jan Verellen, die al vele jaren zetelt in de raad van bestuur. Hem wacht een belangrijke uitdaging.

Michel Lambert: “We hebben de crisis in volle hevigheid meegemaakt. Op dat moment was er weinig werk en al zeker niet voor de zwakkeren onder onze mensen. We hebben daarom een extra hal gebouwd waar chocolade kan worden verpakt. Dat is namelijk zittend en eenvoudig werk dat deze doelgroep aankan. Op die manier hebben we jobs kunnen vrijwaren.”

Jan Verellen neemt het voorzitterschap over op een cruciaal moment, aldus zijn voorganger. “We zitten in een scharnierperiode met de komst van het maatwerkbedrijf en van een nieuwe directeur (Patrick Nelissen, voorheen algemeen directeur bij Bewel). Wat we al hebben kunnen vaststellen, is dat we nog flink moeten werken aan de professionaliteit van hetgeen we doen.”

Doelgroep verandert
Jan Verellen: “Een van de grote uitdagingen is dat onze doelgroep zal evolueren. Met het maatwerkdecreet zullen ook andere mensen dan de huidige personen met een arbeidshandicap in ons bedrijf tewerk worden gesteld: langdurig werkelozen, mensen met een psychosociale problematiek enz. Dat vergt een aangepaste aanpak. Qua financiering komt er een stuk onzekerheid op ons af omdat we niet meer zeker zijn van de subsidies. Het is afwachten hoe het systeem met de rugzakken (systeem waarbij de persoon met een arbeidsbeperking steeds minder subsidies krijgt naargelang zijn scholingsgraad en zijn inzetbaarheid in de reguliere economie stijgen) evolueert. Daarnaast wordt er van overheidswege fel gefocust op de doorstroming naar het reguliere circuit.”