IZEN neemt Energie Quick Scan mee naar Batibouw

IZEN uit Lille wil met een persoonlijke Energie Quick Scan Batibouw-bezoekers op weg helpen om hun woning energiezuiniger te maken.  “De software werd speciaal voor Batibouw ontwikkeld binnen ons bedrijf,” klinkt het bij IZEN. “Op basis van enkele vragen geeft het mensen een snel en gratis overzicht van de besparingen die zijn kunnen realiseren in hun huis.”

Deze editie van Batibouw (20/2-02/03) focust naast betaalbaar bouwen en het gebruik van hout, op ‘bijna energieneutraal bouwen’. In Paleis 10 stelt hernieuwbare energiebedrijf IZEN energy systems een Energie Quick Scan voor, waarmee men bezoekers een ruimer overzicht wil geven van hoe energie te besparen.

“We vragen mensen enkele kenmerken van hun woning in te vullen, op basis daarvan maakt een speciale software een klein energierapport op maat op,” vertelt Jolien Lynen, één van de medewerkers van IZEN. Dat rapport krijgen de bezoekers mee, zodat ze op de beurs op zoek kunnen gaan naar de juiste oplossing. “We willen mensen op weg helpen om hun woning energiezuiniger te maken. Daarom toont de Energie Quick Scan niet enkel toepassingen die we zelf installeren,” vervolgt Jolien Lynen. „Door de hoge energieprijzen zijn mensen veel bewuster geworden van hun energieverbruik, stelt men bij IZEN. Op Batibouw kunnen ze alvast ontdekken hoe ze daar iets aan kunnen doen.”