bedrijventerreinenIntercommunale IOK heeft vorig jaar aan 41 bedrijven een terrein verkocht. In 2014 waren er dat maar 21. “Dat heeft deels ook te maken met de beschikbaarheid van terreinen”, zegt Katleen Mertens van IOK. In 2015 werden bedrijvenzones in Retie en Tielen in gebruik genomen en Veedijk in Turnhout uitgebreid. De cijfers staan te lezen in het jaarverslag dat IOK vandaag heeft voorgesteld.

Van de 41 toewijzingen gaat het in 40 gevallen om herlokalisaties en uitbreidingen binnen de regio. “Er gaat dus een sterke dynamiek uit van de bestaande ondernemingen in de Kempen”, weet Mertens. De ondernemingen stellen in totaal 339 mensen te werk. Door de nieuwbouwprojecten verwachten ze nog eens 336 mensen extra aan te werven. Het merendeel van de kopers (17 van de 41) komt uit de bouwsector, gevolgd door de transport- en logistieke sector.

Zuiderkempen
Opvallend is dat het aanbod van beschikbare bedrijventerreinen het grootst is in de Noorderkempen. “In de Zuiderkempen, meer bepaald de as E313-Albertkanaal, is de vraag groot maar nauwelijks aanbod”, weet Katleen Mertens. Er staan enkele projecten in de steigers om de nood te lenigen. In Geel gaat het om ontwikkelingen in de zones Liesel en Hezeschans, goed voor in totaal 33 ha, die vanaf 2017 een oplossing moeten bieden. Voor het project Portaal Lammerdries in Olen is er momenteel nog geen timing.