IOK en Thomas More werken samen Pendelfondsproject uit

IOK wil de positieve fietscultuur nog verder ontwikkelen en hiervoor samen met Thomas More Kempen in Geel gebruik maken van de mogelijkheden van het Pendelfonds. “Met ondersteuning van het Provinciaal Mobiliteitspunt hebben we een gezamenlijk duurzaam pendelprojectvoorstel uitgewerkt, dat nu ter goedkeuring aan het Pendelfonds zal voorgelegd worden”, vertelt Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke IOK. “Als acties zijn de uitbreiding met een nieuwe fietsenstalling aan de hoofdzetel voorzien. Daarnaast willen we als werkgever pendelfietsen, regenkledij en fietssloten aankopen, alsook een carpoolparking voorzien.” Gedurende twee periodes van telkens drie maanden stelt IOK al een elektrische pendelfiets ter beschikking aan het personeel: periode augustus-september-oktober 2013 en periode april-mei-juni 2014. Die elektrische pendelfiets kan gereserveerd worden door het personeel om mee naar huis (en terug naar het werk) te rijden. Zo krijgt iedereen de kans om eens uit te testen of een elektrische fiets misschien een goed alternatief is voor de dagelijkse autorit naar het werk.

Net als in 2012 namen IOK, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen donderdag deel aan de Car Free Day. “We gebruiken deze internationale actiedag als instrument om ons intern fietsbeleid kracht bij te zetten. Alle werknemers worden opgeroepen, indien mogelijk, met de fiets (of per carpool of openbaar vervoer) naar het werk te komen.” Uiteindelijk kwam 33,6 procent van de in totaal 300 werknemers met de fiets naar het werk. “De uitdaging was om op die manier voldoende fietskilometers te verzamelen om (symbolisch) tot in Barcelona te fietsen. Dit is ruimschoots gelukt, met 120 deelnemers wordt vandaag zelfs een afstand van meer dan 2.212 kilometer afgelegd, van hier tot in  Santiago de Compostela.”

IOK wil in toekomst mee vorm geven aan een regionaal fietsbeleid in de Kempen met het accent op het woon-werkverkeer. “Doelstelling is een modal shift te bewerkstelligen ten voordele van de fiets, maar ook het kwaliteitsniveau en het veiligheidsniveau voor de fietser te verhogen. Verschillende thema’s kunnen hierbij aan bod komen: veilige fietspaden, fietsparkings, fietsdiefstalpreventie, fietspromotie. Tegelijk is het ook belangrijk de voordelen van het fietsen in kaart te brengen en te verspreiden: financieel, op het vlak van gezondheid, ecologisch.” IOK zal de komende maanden een rondgang maken bij verschillende actoren in de streek om na te gaan hoe ze de Kempenaar meer op de fiets kunnen krijgen van en naar het werk.