De medewerkers van de intercommunales IOK en IOK Afvalbeheer hebben in het campagnejaar 2016-2017 in totaal 467.768 km naar en van het werk gefietst. Dat is een stijging van 50% tegenover 2011, toen er ruim 311.000 km werd gependeld. De organisaties voeren een actief fietsbeleid en dat krijgt een hoofdrol in de promotiefilm van de Car Free Day op donderdag 21 september.

Dat IOK en IOK Afvalbeheer werden gevraagd om mee te werken aan de film danken ze aan de talrijke en groeiende groep collega’s die, wanneer ze kunnen, vooral met de fiets maar ook met het openbaar vervoer of per carpool naar het werk komen. De intercommunales zetten al sinds 2012 sterk in op de promotie van duurzaam woon-werkverkeer bij het personeel. Met succes, zo blijkt uit de fietsprestaties van het personeel.

1/3de met de fiets
In 2016 gebruikte 31 % van de werknemers de fiets als hoofdtransportmiddel. Dat is een verschuiving van auto richting fiets van 9 % ten opzichte van 2011, toen er 22 % frequente fietsers waren. Naast deze frequente fietsers is er nog een bijna even grote groep werknemers die af en toe eens met de fiets komen werken.

Iedere werknemer op de fiets is een auto minder op de baan. Concreet betekent dit voor IOK en IOK Afvalbeheer dat er dagelijks bijna 150 minder auto’s tijdens de spitsuren op de baan zijn in de Kempen. De 467.768 gefietst pendelkilometers resulteren zo in jaarlijks 89 ton CO2-reductie (of de uitstoot van 16 huishoudens).

Om het fietsresultaat te behalen worden basisvoorzieningen voor fietsers geïnstalleerd, wordt het fietsgebruik doorlopend gepromoot, krijgen de werknemers een fietsvergoeding van 23 cent per km en zorgt de werkgever voor veiligheid in de vorm van fluovestjes, reflectoren, enz.