Innovatiecentrum geeft Crius digitale vleugels

innovatiecentrumDe Vlaamse Innovatiecentra leggen zich meer een meer toe op een vrijwel permanente begeleiding van bedrijven. “Van het ene naar het andere project”, noemt innovatieadviseur Kurt Peys dat. “Dan is de kans op een positieve impact van innovatie ook groter.” Een mooi voorbeeld daarvan is Crius uit Hulshout, dat zich transformeerde van een in hoofdzaak pre-pressbedrijf naar een voortrekkersrol als innovator op het vlak van digitalisering binnen de uitgeverswereld.

“De ommezwaai is gekomen toen zoon Jurgen Willems de zaak overnam”, vertelt Kurt Peys van Innovatiecentrum Antwerpen. “Hij zag in dat ze meer moesten focussen op digitaliseren. De eerste contacten dateren van 2009 en vanaf 2010 zijn we met hen gaan werken. In eerste instantie zijn ze uitgeverijen gaan bijstaan in het digitaliseren van hun processen. Daarna zijn er tablettoepassingen voor strips bijgekomen. En zo zijn er nog enkele projecten gevolgd. Al 5-6 jaar vormen wij voor hen een aanspreekpunt. We bieden hen de juiste kanalen, de juiste partners, zoeken mee naar de financiering om de volgende stap te zetten.”

Drie peilers
De werking van het Innovatiecentrum stoelt op drie peilers. In eerste instantie brengt het KMO’s in contact met de juiste kennis. In het geval van Crius zat die bij iMinds, een strategisch onderzoekscentrum op het vlak van ICT. Verder zoekt het centrum mee naar financiering om het project tot stand te brengen. Dat kan via subsidies vanuit het IWT, maar ook binnen bijvoorbeeld iMinds zijn financieringsvormen mogelijk. Ten slotte houdt het Innovatiecentrum zich beschikbaar als algemeen begeleider bij innovatiemanagement, bijvoorbeeld bij de keuze van nieuwe businessmodellen en het beschermen van intellectuele eigendommen.

Kurt Peys: “Andere kmo’s staan zeker voor gelijkaardige transitie-uitdagingen gezien de technologische evoluties op het vlak van digitale communicatie en productie. Als Innovatiecentrum zijn we perfect geplaatst in het midden van het Vlaamse Innovatienetwerk om op het goede moment verbindingen te leggen tussen de kmo en kennis/kennispartners.”

Kurt Peys is een van de sprekers op de Innovatie-editie van Made in Kempen Live op 19 november bij CAC Mercedes-Benz in Turnhout. Inschrijven kan via deze link.