Innotek uit Geel is partner van het recent goedgekeurde Vlaams-Nederlandse Interreg-project Link2Innovate en roept jonge technologiebedrijven op om zich aan te melden. Er ligt namelijk een flinke subsidie te wachten voor nieuwe producten of diensten.

“Jonge bedrijven worden vaak geconfronteerd met de kloof tussen het ontwikkelen van technologische kennis en het succesvol in de markt zetten van een product, ook in de grensregio van Vlaanderen en Nederland”, luidt het bij de partners. Over een innovatief product beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten.

Paradox
Tegelijk doet zich binnen de gevestigde industrie een paradox voor. Terwijl grote bedrijven in de beste positie verkeren om te innoveren – ze hebben het kapitaal, de sterke merken en ervaring met productlanceringen – doen ze dat onvoldoende. Vaak benaderen ze nieuwe initiatieven op dezelfde manier als hun oude producten en wordt het moeilijk echt te innoveren.

Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg-project Link2Innovate voor beide partijen een win-winsituatie creëren. Jonge technologiebedrijven kunnen via het programma een subsidie van € 11.250 ontvangen en daarnaast terugvallen op een professionele ondersteuning door een ervaren businesscoach. De periode om aan te melden loopt tot einde juni.