berkebossenHandling Company Mol heeft na de milieuvergunning ook de stedenbouwkundige vergunning op zaak voor de bouw van 3 windmolens op de industriezone Berkenbossen in Mol. “We willen die nog dit jaar realiseren”, zegt zaakvoerder Tony Borgmans. De windturbines komen op de site van het bedrijf zelf en bij de buren: Vets Betonwerken en het afvaloverslagstation van de intercommunale IOK Afvalbeheer. En dat parallel met het kanaal Dessel-Kwaadmechelen.

Eind oktober 2015 keurde de provincie Antwerpen de milieuvergunning Klasse I goed en nu verleent ook de Vlaamse overheid zijn goedkeuring voor het stedenbouwkundige aspect. Met beide vergunningen in handen kan de initiatiefnemer – na afloop van de beroepstermijnen – zijn plannen op het terrein realiseren.

Stroom voor 4.200 gezinnen
Handling Company Mol wil op de industriezone 3 windturbines bouwen met een rotorhoogte van maximum 92 meter en een tiphoogte van 150 meter. Het gaat om windturbines van 2 tot 3 megawatt. Volgens het ingediende dossier voor de milieuvergunning wekken die een jaarlijkse hoeveelheid stroom op voor een equivalent van 4.200 gezinnen.

Dezelfde initiatiefnemers realiseerden ook de 6 windturbines langs het Albertkanaal op de industriezone Lammerdries in Geel. Daarvoor werd een samenwerking gesloten met EDF-Luminus. “Nu we de vergunningen hebben voor Mol, gaan we de zaken rustig bekijken”, aldus nog Tony Borgmans van Handling Company Mol. “We zijn er in elk geval van overtuigd dat er meer groene energie moet komen. Of we die molens in Mol ook met EDF-Luminus gaan realiseren, valt nog te bekijken. In ieder geval gaat het in Mol om dezelfde type molens als in Geel.”