In het wiel bij de fietsende managers

Fietsende-Managers-croppedRecent is het Kempense netwerk Fietsende Managers opgericht, een initiatief van Pat Van Roey (VanRoey.be) en Kris Vreys (IOK). Het maakt ondernemers en managers warm om op de fiets te springen en werk te maken van een fietsbeleid in hun organisatie. Elke eerste woensdag van de maand springen de deelnemers letterlijk op de fiets om een ritje te maken. Tijdens en na de rit wisselen ze informatie over het promoten van de fiets voor woon-werkverkeer. De volgende rit op woensdag 3 juni vertrekt om 18 uur aan het Huis van de Ondernemer in de Kleinhoefstraat in Geel.

Fietsen en netwerken
Het Netwerk Fietsende Managers wil ondernemers en managers uit de Antwerpse Kempen samenbrengen die een voortrekkersrol willen opnemen op het vlak van fietsbeleid in hun onderneming. Dat ze zelf graag ook eens de fiets opstappen is zeker een pluspunt. Want naast het uitwisselen van informatie over het promoten van de fiets voor woon-werkverkeer, wordt er ook effectief gefietst en sportief genetwerkt.

De campagne krijgt de actieve steun van werkgeversplatform Voka – KvK Kempen en het mobiliteitspunt van de provincie Antwerpen. Het netwerk kadert in de actie Kempen2020. Doel daarvan is 20% minder broeikasgas uit te stoten tegen 2020. Mobiliteit draagt voor 22% bij tot de CO2-uitstoot in de Kempen.