In de kijker: 50 jaar Lidwina-Stichting

Lidwina StichtingMade in Kempen wijdde een artikelreeks aan enkele jarige bedrijven in onze regio. Bedrijven die 10, 15, 20, 50 jaar of nog langer actief zijn, met ondernemers die gedurende al die tijd kansen zien en kansen benutten, risico’s nemen en tewerkstelling creëren. Vandaag de laatste in rij, de Lidwina Stichting uit Mol. We spraken met directeur Eddy Jennen.

Lidwina vzw, de beschutte werkplaats in Mol, wil een aangepaste en lonende beroepsactiviteit aanbieden aan personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Met regelmatig zelfs meer dan vijfhonderd gedreven medewerkers biedt de vzw heel wat mogelijkheden en diensten aan, waaronder een groendienst, een naadafdeling, een houtafdeling, diverse verpakkings- en montageactiviteiten en scanopdrachten, en een gekoelde werkplaats en opslagruimte met diverse mogelijkheden voor verpakking van voedingsartikelen. Via de activiteit ‘enclavewerking’ voeren kleinere groepjes van vier tot acht personen onder begeleiding van een leidinggevende opdrachten uit bij de bedrijven zelf. Op die manier wil de Lidwina Stichting haar medewerkers zo dicht mogelijk bij het normale economische circuit te brengen.

De Lidwina Stichting viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Gefeliciteerd! Wat is het geheim om zo lang te kunnen ondernemen?
Eddy Jennen: Wij zijn de voorbije 50 jaar gegroeid van een kleine ambachtelijke werkplaats naar een modern toeleveringsbedrijf met 500 medewerkers. Dit vergt een soepele organisatie met een juiste taakverdeling en een dynamische omkadering. Om te overleven en te groeien zijn wij blijvend op zoek naar nieuwe uitdagingen. De evoluties op de markt worden nauwlettend gevolgd en er wordt ingespeeld op de behoeften van de klanten. Zo hebben wij het voorbije decennia aan een belangrijke vraag van diverse klanten kunnen voldoen door onze enclavewerking, wat betekent dat wij met groepen mensen gaan werken binnen het bedrijf van de klant. Andere voorbeelden zijn de oprichting van geklimatiseerde werkplaatsen en gekoelde magazijnen voor het verwerken van voedingsmiddelen. Dit ging gepaard met het behalen van diverse kwaliteitscertificaten zoals IFS, BRC, bio. Dit in combinatie met een uitgewerkte interne kwaliteitsdienst biedt ons enorme troeven.

Hoe startte het verhaal van de Lidwina Stichting?
Eddy Jennen: De woelige jaren zestig trokken onmiskenbaar een spoor van vernieuwing door de naoorlogse samenleving. De economische bloei tijdens de golden sixties had een positieve impact op de sociale ontwikkelingen in ons land. Deze tendens had ook gevolgen voor een groep mensen, die tot dan vaak in de schaduw had geleefd en vrij paternalistisch werd behandeld, namelijk personen met een handicap. Revalidatie en integratie van deze mensen kunnen in belangrijke mate bewerkstelligd worden door hen een economische meerwaarde te bieden. De overheid steunde initiatieven die deze doelstelling gestalte gaven. Dit was meteen de start van de Beschutte Werkplaatsen. Personen met een mentale, fysische of psychische handicap konden in de beschutte werkplaats nuttig, aangepast en lonend werk verrichten, waardoor zij de nodige kennis en ervaring konden verwerven om een eventuele overstap naar het normale economische arbeidscircuit mogelijk te maken.

Op 1 september 1964 besloot de plaatselijke gehandicaptenbeweging Mol een beschutte werkplaats op te richten: de Lidwina-Stichting vzw was geboren. In november 1964 werden de eerste zes mindervaliden tewerkgesteld. De beginjaren waren een beetje aarzelend, aftastend. Er was enige terughoudendheid van zowel de mindervaliden als van opdrachtgevers. Jaar na jaar groeide echter het vertrouwen. Pas vanaf 1967 kwam er echt vaart in de zaak. Het aantal tewerkgestelden groeide en het werkaanbod werd ruimer.

Zijn de activiteiten doorheen de jaren veranderd?
Eddy Jennen: De activiteiten of diensten zijn voor ons geen doel op zich maar een middel om aan onze doelstelling, nl. tewerkstelling van personen met een beperking, te voldoen. Buiten de groendienst hebben we geen ‘eigen’ activiteit, een product dat we zelf echt ontwikkelen, produceren en verkopen. In principe kan iedereen bij ons terecht met een aanvraag om activiteiten of diensten te verstrekken. Elke vraag wordt ernstig bekeken functie van economische en technische haalbaarheid. Zo deden we in die 50 jaar heel wat uiteenlopende zaken, van eerder ambachtelijke activiteiten zoals biezen en rieten, het stofferen van meubelen over semi-industriele activiteiten tot de nu bestaande toestand van een modern toeleveringsbedrijf.

Is het nu makkelijker om te ondernemen dan vroeger?
Eddy Jennen: Het is zeker niet gemakkelijker geworden. De kwaliteitseisen van de klanten zijn erg hoog, de prijzen staan onder druk. Omwille van die kwaliteitseisen is ook de administratieve productieopvolging sterk toegenomen. Het personeel moet constant opgeleid worden. Door een groeiende semi-automatisatie van de productie wordt steeds meer verwacht van het personeel.

Op welke realisaties bent u het meeste trots?
Eddy Jennen: Uiteraard in de eerste plaats op het realiseren van onze doelstelling en op onze groei in tewerkstelling tot nu bijna 500 mensen. Belangrijk is ook dat we met onze doelgroep en omkadering een positief imago hebben kunnen opbouwen bij onze ruime klantenkring.

Wat was de grootste uitdaging die de Lidwina Stichting moest overwinnen?
Eddy Jennen: Wij hebben in het verleden al meermaals meegemaakt dat belangrijke activiteiten waarbij wij grote groepen werknemers kunnen tewerkstellen, plotseling wegvallen en naar lageloonlanden verhuizen. Dat zijn de belangrijke uitdagingen. De mensen moeten opgevangen worden in bestaande activiteiten en er moeten nieuwe opdrachten aangetrokken worden. Dit is tot nog toe steeds goed verlopen en dat schept voldoening.

Wat was voor u het hoogtepunt in de geschiedenis van de Lidwina Stichting?
Eddy Jennen: Alle dagen dat er voldoende activiteiten zijn, vormen keer op keer een hoogtepunt en bekroning. Het jaarlijks personeelsfeest met vaak het optreden van een gastvedette wordt door onze mensen erg gewaardeerd. Ook de mogelijkheid creëren tot het invoeren voor alle medewerkers van een hospitalisatieverzekering, geen evidentie, en maaltijdcheques zijn zeker mijlpalen.

Hoe ziet u de toekomst?
Eddy Jennen: De toekomst zal zeker niet gemakkelijker worden, de concurrentie is bikkelhard, prijzen staan onder druk, opdrachten worden steeds technischer. Bovendien zijn we ook afhankelijk van het beleid dat de overheid voert ten aanzien van de sociale economie. Er worden de volgende jaren drastische wijzigingen verwacht en wij kunnen alsnog moeilijk inschatten welke impact dit zal hebben op onze werking en op de toekomst van de beschutte tewerkstelling.