Ijsboerke krijgt nog zes maanden

ijsboerTielen kijkt met een bang hart uit naar het gesprek tussen de directie van Ijsboerke en de vakbonden.  Het bedrijf heeft bij de rechtbank van koophandel een aanvraag tot bescherming tegen zijn schuldeisers ingediend “in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen.”

Volgende week donderdag krijgen de 365 werknemers allicht meer duidelijkheid over waar het met hun bedrijf naartoe gaat. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden. Gedelegeerd bestuurder Jan L’Hoëst meent dat de procedure bij de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) voor het bedrijf een uitweg kan bieden.

De Belgium Icecream Group (BIG) heeft het moeilijk. 2011 eindigde in het rood. 2012 zal eveneens met verliescijfers afgesloten worden. De 365 werknemers beseffen best dat hun bedrijf in moeilijkheden zit. De productiecijfers staan al vele maanden onder druk. De verkoop daalt. Alleen vinden ze het biezonder pijnlijk dat de directie precies rond de Kerstdagen aan de noodrem trok. De aanvraag bij de rechtbank van koophandel tot bescherming tegen de schuldeisers “had er al veel vroeger moeten komen.” Na de indiening van de aanvraag krijgt het bedrijf nu zes maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. In die periode moet een aanvaardbaar financieel plan opgemaakt worden.

De structurele problemen zijn duidelijk: de hoge loonkosten, de gestegen grondstoffenprijzen, de dure verpakkingskosten en de harde concurrentie op de markt. BIG wordt in dit opzicht langs alle kanten in de tang genomen. Er zal onvermijdelijk moeten gesneden worden. De vakbonden zijn alvast van plan om hun vel duur te verkopen. Ze verwijten het management van BIG stuurloosheid. Het bedrijf werd alle richtingen uitgestuurd. Vooral de overname van Friso/Artic in Kuurne en van MIO in Luik waren misgrepen. Beide bedrijven werden gesloten. De kostprijs van die operaties wegen zwaar op de rentabiliteit van Tielen. Het verwachte verliescijfer voor dit jaar van 5 miljoen euro moet voor 2,5 miljoen euro op rekening van die mislukte overnames geschreven worden, heet het.

Gedelegeerd bestuurder Jan L’Hoëst gelooft er nog in. Hij is van oordeel dat er geen sociaal plan moet uitgeschreven worden. “Wij willen zoveel mogelijk mensen aan boord houden. Er is trouwens geen geld voor een sociaal plan. Als we allemaal samenwerken komen we er wel uit.”

De inzet van de onderhandelingen wordt naar alle waarschijnlijkheid een pijnlijke inleveringsronde. De directie zou tot 20% willen besparen op de totale loonmassa.

Ijsboerke werd destijds opgericht door Staf Janssens. Die trok als 14-jarige met de kruiwagen langs de huizen met het ijsroom dat zijn moeder maakte. De kruiwagen werd later vervangen door een bakfiets, de bakfiets door een brommer en de brommer door een vloot bestelwagens.

BIG wordt voor 100% gecontroleerd door de Nationale Portefeullemaatschappij (NPM) van Albert Frère. NPM heeft eerder al geprobeerd om BIG te verkopen.