Ijsboerke blijft een zorgenkind

De zonnige maand augustus zal de resultaten voor het lopende boekjaar allicht verbeterd hebben. Dit neemt niet weg dat Ijsboerke (Tielen) het nog altijd bijzonder moeilijk heeft.

De Belgian Icecream Group is in elk geval nog een zorgenkind voor de groep rond Albert Frère. De fusie met het vroegere Mio, Arctic en Frisa heeft de basis gelegd voor een nieuw langetermijnperspectief. Dit neemt niet weg dat de structurele problemen van de groep nog latent aanwezig zijn. Onder meer de snelle prijsstijgingen van de grondstoffen en van de verpakkingsmaterialen wegen op de rentabiliteit. Ondertussen zijn de vestigingen in Kuurne en Chênée dicht. De hele productie is daardoor geconcentreerd in Tielen. In de fabriek werken vandaag zo’n 350 mensen.

Verleden jaar werd een omzet gerealiseerd van 67 miljoen euro. Dit was 11% minder dan het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat was 6 miljoen euro negatief.