Hura’s outplacementaanpak levert vruchten af

 

foto: HURA

foto: HURA

Personeelsadviesbureau Hura stond in voor het begeleiden van de 113 ontslagen werknemers bij IJsboerke en kreeg 8 op 10 ontslagen werknemers terug aan de slag. „Van de 113 getroffen werknemers hebben 89 mensen uiteindelijk gebruik gemaakt van de outplacementbegeleidingen”, vertellen Leen Peeters en Johan Maes. 

Outplacement is een begeleiding die bij ontslag wordt aangeboden door een gespecialiseerde dienstverlener, op kosten van de werkgever. De bedoeling is dat de deelnemer aan het outplacementtraject via intensieve begeleiding zo snel mogelijk een nieuwe job vindt of een zelfstandige activiteit kan opstarten. Hij of zij krijgt psychologische begeleiding, hulp bij het solliciteren, logistieke en administratieve steun enzovoort.

Hura is een erkend personeelsadviesbureau gevestigd in Beerse, maar met werkruimtes in Antwerpen, Beerse, Arendonk en Kessel. Sinds de oprichting in 2003 ondersteunt het bedrijven en organisaties bij het uitwerken van hun personeelsbeleid en het implementeren van specifieke HR-instrumenten.

Een outplacementtraject verloopt in verschillende fases. Ook bij IJsboerke werd de begeleiding in de aanvangsfase als een verplicht nummer beschouwd. Velen hadden, gezien de turbulente periode die vooraf ging aan het ontslag, niet veel goesting om een nieuwe job te zoeken. Tijdens de eerste gesprekken werd ieders verhaal duidelijk en kon de coach hierop inspelen. Na een vijftal weken kwam de drang om opnieuw een job te zoeken terug bij velen. Tijdens de outplacementsessies die volgden, werd de focus gelegd op het leggen van contacten met potentiële werkgevers, en werd gekeken hoe de kwaliteiten van de deelnemers gematcht konden worden met functies en organisaties.

„Hura ondernam heel wat extra acties om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Zo werd een afstemmingsproject met Eismann opgezet, en gingen we intensief samenwerken met interimkantoren zodat we deelnemers beter en gerichter konden matchen met het jobaanbod. We gingen na welke opleidingen noodzakelijk waren om het profiel van de deelnemers te versterken. Zo werden uiteindelijk 86 externe opleidingen gevolgd. Hiervan werden 68 trajecten gefinancierd door IPV

De volgende fase in het outplacementtraject bij IJsboerke volgde na ongeveer 10 weken: „De deelnemers ondervonden dat het niet makkelijk was om antwoorden op sollicitaties te krijgen, of om een gesprek af te dwingen. Ze gingen aan zichzelf twijfelen: de zomerperiode kwam eraan en dezelfde vacatures kwamen steeds terug. Wij zorgden ervoor dat elk netwerk aangesproken kon worden, en probeerden de werkzoekenden tot rust te brengen, hun zoekgedrag af te bakenen en succesverhalen te delen. Degenen die tewerkgesteld werden bij Eismann, werden gecoacht zodat mogelijke integratieproblemen proactief aangepakt konden worden. Na de zomerperiode werd het zoekgedrag bij de werkzoekenden opnieuw aangezwengeld en werd gericht gecoacht.”

In totaal vonden er 138 outplacementsessies plaats, 40 procent daarvan waren collectief, de overige 60 procent waren individuele sessies of opvolgingsgesprekken. De resultaten van de marktgerichte aanpak door  HURA zijn niet mis: 81 procent is terug aan de slag, 40 procent in een andere functie. Van de 50-plussers zijn 73 procent terug aan het werk. Nog 16 mensen zijn werkzoekend.

„Natuurlijk is dit succesverhaal het resultaat van de bundeling van de sterktes van elke partner in de tewerkstellingscel”, besluiten Leen Peeters en Johan Maes. „VDAB was een facilitator en een zeer belangrijke partner gezien hun kennis van de arbeidsmarkt en de tewerkstellingsmaatregelen. IPV was een gewaardeerde partner met een ruime kennis van  alle mogelijke opleidingen en financieringen. De vakbonden waakten over de toepassing van het sociale plan en reikten allerlei pistes aan, en de directie van IJsboerke zelf was facilitair op diverse terreinen!”