Huis-aan-huis verkoop IJsboerke niet meer rendabel

ijsboerkeIJsboerke is weer aan het werk. Terwijl de directie samen met de vakbonden de eerste pionnen uitzet bij de opmaak van een eventueel sociaal akkoord voor het bedrijf uit Tielen heerst er onder het personeel een onzekere gelatenheid.

Ondertussen gonst het van de geruchten. Het ene al onrustwekkender dan het andere. Sommigen achten een faillissement al bijna onvermijdelijk. Anderen menen dat een overname de redding zou kunnen betekenen. Daarbij circuleren voortdurend de namen van grote concurrent Unilever (Ola/Ben & Jerry’s) en het kleinere Glacio. Waarbij nu al duidelijk is dat de huis-aan-huis verkoop financieel niet meer rendabel is. Dat zou ook kunnen betekenen dat de ploeg chauffeurs/dito verkopers bij IJsboerke geen toekomst meer heeft.

De directie geeft ondertussen geen commentaar. Topman Jan L’Hoëst heeft steeds gesteld dat hij gelooft in een  redding van het bedrijf. Hij zou daarbij aansturen op een sociaal akkoord met de vakbonden. L’Hoëst zou een besparing op de loonmassa willen realiseren van 20%.  Een eventuele gedwongen afvloeiing van een contingent werknemers zou daarbij geen optie zijn, ook al omdat IJsboerke daarvoor het geld niet meer heeft.

IJsboerke zit al een hele tijd in financiële moeilijkheden. De schuldenlast is zwaar gestegen waardoor BIG (Belgian Icecream Group), de groep achter IJsboerke het bedrijf in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen een bescherming tegen zijn schuldeisers diende aan te vragen bij de rechtbank van koophandel in Turnhout. IJsboerke is eigendom van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), een holding uit de Groep Frère.

Bij IJsboerke werken 365 mensen, 280 arbeiders en 85 bedienden.