Huijbregts Wegenbouw zoekt grondwerkers om team uit te bouwen

huijbregtsHuijbregts Wegenbouw uit Arendonk is op zoek naar een tiental grondwerkers. Het Kempense bedrijf, met eveneens een Nederlandse tak, heeft een goed gevuld orderboek voor zich liggen. “De voorbije jaren schommelde onze omzet rond 10 miljoen euro”, vertelt administrateur Michel Antonissen. “De laatste tien jaar is die omzet zelfs licht gestegen. Toch vinden we heel moeilijk mensen, aangezien het een zwaar beroep is. Veel mensen starten, maar haken ook snel af.”

Het bouwverlof vangt bij Huijbregts Wegenbouw pas op maandag 15 juli aan. Ze hanteren al jaren  “Aangezien we met gemengde ploegen zitten van Vlamingen en Nederlanders, proberen we de kerk in het midden te houden. Het bouwverlof in onze Nederlandse regio start 22 juli, in de Kempen normaal 8 juli. Wij kiezen ervoor om samen drie weken bouwverlof te plannen vanaf maandag 15 juli, anders zouden we twee weken met halve ploegen draaien en dat kan niet.”

Het laatste jaar loopt het iets minder vlot en dat heeft alles te maken met het kwakkelweer en de strenge winter. “We hebben veel vertraging opgelopen en proberen dat in te halen. Aan onze mensen hebben we gevraagd om iets langer en iets later te werken om de opgelopen achterstand weg te werken.” Bij Huijbregts Wegenbouw werken in Nederland en België samen iets minder dan 150 mensen. Naast het filiaal in Arendonk is er ook één in het Nederlandse Reusel. Huijbregts werkt momenteel aan werven in Itegem, Zoersel en Balen.