Hooyberghs start met bouw eerste van 165 scholenbouwprojecten

Hooyberghs MerksemOp 28 april startten officieel de bouwwerken van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem. De algemene bouwonderneming Hooyberghs uit Arendonk is een van de vijf betrokken  bouwbedrijven. De twee nieuwe schoolgebouwen, die een oppervlakte van meer dan 2.500 m² bestrijken, bieden een oplossing voor het plaatsgebrek waar de school mee kampt. Dit is het eerste project in groot Antwerpen van DBFM Scholen van Morgen. In die regio investeert de publiek-private vennootschap bijna 100 miljoen euro.

Binnenkort wordt de campus van het Sint-Eduardusinstituut Merksem uitgebreid met twee nieuwe gebouwen met moderne klas-, vak- en labolokalen enerzijds en een nieuwe refter en sporthal anderzijds. De nieuwe gebouwen worden bij de start van het schooljaar 2015-2016  in gebruik genomen.

Via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen staan in Vlaanderen in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen. In de provincie Antwerpen staan 46 projecten in de steigers, waarvan 8 in groot Antwerpen (twee in Antwerpen, drie in Merksem, twee in Wilrijk, één in Berchem), goed voor een totale investering van 100 miljoen euro in de Antwerpse schoolinfrastructuur.

De nieuwe schoolgebouwen van Sint-Eduardus werden ontworpen door Hasa Architecten uit Muizen. De uitvoering van de werken werd toegewezen aan de THV Juvalho, een partnership van 5 bouwbedrijven, waaronder Hooyberghs nv uit Arendonk.