Hooibeekhoeve krijgt een supermoderne melkveestal

hooibeekhoeveDe bouw van een supermoderne koeienstal op de Hooibeekhoeve in Geel nadert zijn voltooiing. Enkel de stalinrichting en de melkrobot moeten nog worden geplaatst. In de stal worden innovatieve technieken aangewend ten behoeve van de landbouwsector. De Hooibeekhoeve is een test- en demonstratieboerderij van het Antwerpse provinciebestuur.

De bouwwerkzaamheden startten in oktober vorig jaar. Tegen de bestaande stal wordt een nieuwe gebouwd waardoor de Hooibeekhoeve beschikt over twee vergelijkbare proefstallen beschikt zodat vergelijkend onderzoek snel en efficiënt kan gebeuren.

“In de nieuwe stallen zullen tal van innovaties uitgetest en gedemonstreerd worden. We spelen hierbij in op de vragen van de sector. Zo leven er bijvoorbeeld heel wat vragen rond het reduceren van de ammoniakemissie uit rundveestallen. Het zal dan ook een uitdaging zijn om een gepast antwoord te vinden. Met de nieuwe onderzoekstallen is de Hooibeekhoeve klaar om ook deze uitdaging aan te gaan”, aldus gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé.

Koeienwellness
In de nieuwe stal zullen een deel van de koeien eten uit individuele voederbakken, waarna hun individuele melkgift en melksamenstelling worden ontleed. Om het comfort van de dieren te verhogen – en dus ook hun melkproductie – kunnen de afgekalfde dieren in een strobox met een rubberen onderlaag liggen, beschikken ze overal over vers drinkwater en hangen er massageborstels.

Zodra de nieuwe stal klaar is, worden tijdelijk alle koeien naar daar gebracht, waarna de eerste stal ook een opfrisbeurt krijgt. Aansluitend worden de dieren over de twee stallen verdeeld om de proeven te kunnen doen.