Hooibeekhoeve in Geel is voorbeeld voor Noordwest-Europese landbouw

hooibeekhoeveOmwille van zijn recente investeringen op gebied van dierenwelzijn en milieukwaliteit wordt de Hooibeekhoeve gezien als hét voorbeeld voor de Noordwest-Europese landbouw. In het kader van het DAIRYMAN-project brengt een internationale delegatie een bezoek aan de Hooibeekhoeve in Geel. “Het doel van het DAIRYMAN-project was enerzijds een milieuvriendelijke en economisch vitale melkveehouderij en anderzijds sterkere plattelandsgemeenschappen”, zegt gedeputeerde voor Landbouw, Ludwig Caluwé. “De Hooibeekhoeve was voor dit project trekker als kennistransfercentrum voor Vlaanderen. De voorstelling van de innovaties en de bijhorende nieuwe kennis tonen de Hooibeekhoeve zijn cruciale rol in het bouwen aan een sterke regionale economie en een beter milieu.”

Die internationale delegatie die vrijdag wordt ontvangen bestaat uit onderzoekers en voorlichters uit Duitsland, België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het Europese DAIRYMAN-project, dat sinds oktober 2009 loopt, wordt met dit bezoek afgesloten. Het focuste op een duurzame melkveehouderij door efficiëntere benutting van grondstoffen en betere samenwerking tussen verschillende stakeholders.

Tijdens het bezoek tonen de onderzoekers van de Hooibeekhoeve de verschillende innovaties die uitgetest zijn. “Dat zijn onder andere ecoroosters in combinatie met een mestrobot die enerzijds de luchtuitwisseling tussen de mestkelder en de stal sterk verminderen en anderzijds de klauwgezondheid verbeteren. Om het dierenwelzijn te verbeteren werd een rond ligboxenplein met flexibele boxafscheidingen aangelegd.” Ook buiten de stallen zijn er innovatieve maatregelen. Zo werd het maïsveld dit jaar aangelegd volgens de strip-till-techniek. Deze methode biedt meerdere voordelen en houdt in dat de bodem enkel bewerkt wordt in de rij waar de maïs komt te staan. Ook proeven rond weidevernieuwing, grassoorten en –mengsels en mestsoorten komen aan bod.