Hoogwaardige begeleiding voor groeibedrijven

Vlaanderen in Actie (VIA) wil ervoor zorgen dat er in 2020 meer snelgroeiende, internationaal georiënteerde bedrijven zijn. Dat is nodig, want die bedrijven pompen veel zuurstof in onze economie. De Vlaamse overheid wil bedrijven die willen inzetten op een groeispurt laten begeleiden via de maatregelen van “Gazellesprong”, het groeibeleid van de Vlaamse overheid.

Groeigazelles zijn kmo’s die snel groeien, en die zijn op vlak van tewerkstelling erg belangrijk voor Vlaanderen. Op het vlak van internationalisering blijven echter vele bedrijven wat achter. De Gazellesprong omvat dan ook een geheel aan maatregelen die moeten toelaten om de groeipijnen die gepaard gaan met een sterke en snelle expansie te overwinnen. De maatregelen moeten deze snelle groeiers begeleiden bij de overgang van een meer lokale markt naar de internationale markt.

Om deze horden te nemen, ondersteunt de Vlaamse overheid deze ondernemingen met hoogwaardige en intensieve begeleiding en coaching. De Vlaamse overheid werkt hiervoor nauw samen met 8 partners die samen met het Agentschap Ondernemen instaan voor de informatieverschaffing, opleiding, sensibilisering, selectie en ondersteuning van groeibedrijven. Kempense bedrijven kunnen terecht bij Innotek en SPK.

Het project is nog in een voorbereidende fase, maar zal allicht begin 2014 effectief van start gaan.