Onderzoek bij patiënten die opnieuw leerden stappen met een staprobot, levert zeer mooi resultaten op. Onder leiding van Lieven De Maesschalck van het expertisecentrum Mobilab werden patiënten met een dwarslaesie en die revalideerden na een beroerte opgevolgd. “Onze eerste conclusies na 3 maanden follow-up zijn spectaculair”, aldus De Maesschalck.

In het staponderzoek werden 18 patiënten tussen 25 en 70 jaar oud gevolgd wanneer ze in hun postrevalidatieproces opnieuw leerden stappen met een eksoskeletonpak, in de volksmond een staprobot. “Er is winst op fysiek, psychisch en sociaal vlak”, zegt Lieven De Maesschalck. “Personen met een dwarslaesie vertonen minder spasticiteit en er is onder meer een verbetering van de blaasfunctie en het stoelgangpatroon. Wij stellen dat niet alleen vast, de patiënten rapporteren dat ook zelf via vragenlijsten. Uit onze bevragingen blijkt bovendien dat de patiënten zich beter in hun vel voelen, dat ze een groter zelfvertrouwen hebben en dat hun sociale contacten verhogen.”

Bij personen met een beroerte wordt na enkel stapsessies een duidelijk beter stappatroon waargenomen. Positieve resultaten op bloedwaardes, botdensiteit, uithouding en levenskwaliteit maken deel uit van verder onderzoek.

Topregio in zorginnovatie
Het onderzoek kadert binnen het Efro-project To Walk Again Postrevalidatiecentrum, dat is ondergebracht in het AZ Herentals en werd gerealiseerd met 1,2 miljoen Europees en 150.000 euro provinciaal geld. “Het past volledig in onze ambitie om de Kempen op de kaart te zetten als topregio in zorginnovatie. Bovendien levert dit extra bedrijvigheid en jobs op in de streek”, aldus gedeputeerde voor Europese Samenwerking Peter Bellens.