De firma Magazijnen Hendrickx & Zonen, een zusterbedrijf van Transport Hendrickx, wil de opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen op zijn site aan de Fabrieksstraat in Heultje verhogen naar 5.000 ton. Nu al is er een vergunning voor 1.250 ton. Met de uitbreiding erbij wordt Hendrickx een Seveso-bedrijf met bijkomende verplichtingen tot gevolg.

Hendrickx heeft in die zin bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning, de nieuwe naam voor de vroegere milieuverguning. Daarover start nu een openbaar onderzoek, gekoppeld aan een infovergadering voor de inwoners die plaatsvindt op 23 januari. Het bedrijf zal er het omgevingsveiligheidsrapport voorstellen dat bij de vergunningsaanvraag hoort.

Langdurige opslag
General manager Rocco Cannizzaro: “We willen inderdaad tot 5.000 ton opslaan. Het betreft enkel vaste stoffen, geen vloeibare. Het gaat ook om langdurige stockage waardoor het aantal vrachtwagenbewegingen niet echt zal toenemen. In het kader van de nieuwe vergunning moeten we bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bij een brand het bluswater niet in de riolering terechtkomt.”

Bij Magazijnen Hendrickx & Zonen en Transport Hendrickx werken samen 150 mensen. Het openbaar onderzoek rond de nieuwe vergunning loopt tot 14 februari. Het bedrijf hoopt komend voorjaar met de werkzaamheden voor de uitbreiding te kunnen starten.