Bij het Heilig Graf in Turnhout vond vanmorgen een eerste Open Coffee plaats. Die richtte zich tot de eigen personeelsleden en had de bedoeling om hen vaardigheden in netwerken bij te brengen. Ruim 100 personeelsleden schreven zich, dat is 65% van het totale aantal. “Volgend schooljaar organiseren we driemaal een Open Coffee met het bedrijfsleven”, kondigen initiatiefnemers Leentje Hermans en Marjan de Kinderen aan.

“Onze echtgenoten bewegen zich veel tussen ondernemers en in hun zog gaan wij mee”, doen de 2 het verhaal. “Voor mensen in het onderwijs is het niet zo vanzelfsprekend om te netwerken. Vandaar dit initiatief. We voelden ons er als school klaar voor.” De initiatiefnemers nodigden Karin Versmissen van VanRoey.be uit als spreker. Zij gaf de aanwezigen tips en tricks over hoe te netwerken.

Vroege vogels
Volgend schooljaar kunnen ze die in de praktijk brengen, want dan organiseert de school onder de koepel van Open Coffee 1 keer per trimester een netwerkbijeenkomst met ondernemers. “We willen de lijnen met het bedrijfsleven aanhalen”, legt Marjan de Kinderen uit. “We hebben stagebedrijven nodig, willen mee vacatures invullen, locaties hebben voor klasbezoeken en rondleidingen. We willen een directer en warmer contact met de ondernemingen.”

De initiatiefnemers maken zich sterk dat ze de eerste school in Vlaanderen zijn die een dergelijke Open Coffee op poten zet. Potentiële deelnemers zijn nu al verwittigd: de bijeenkomsten zullen starten vanaf 7 uur en lopen tot 8.15 uur. Aansluitend moet er les worden gegeven.