Hans Diels: Waardegericht ondernemen als sleutel tot succes

Hans - NocturneHans Diels is sinds 6 januari 2014 de nieuwe regio-directeur van VKW-Kempen. Made in Kempen mocht op de koffie voor een kennismakingsgesprek. Een gesprek over ondernemen met een open vizier op de toekomst, en over vorm geven aan waarden die belangrijk zijn voor duurzame en relevante bedrijven.

Na zijn studies als master in de Politieke Wetenschappen deed Hans Diels ervaring op als medewerker op de Amerikaanse ambassade en in het Federaal parlement. Nadien was hij gedurende vier jaar verbonden aan de Universiteit Antwerpen: als onderzoeker rond het belang van multinationals in internationale regelgeving en als lesgever aan het Departement Politieke Wetenschappen. Hij was tot voor kort Belgisch vertegenwoordiger in het Handelsbeleidscomité van de Europese Raad in Brussel. „Dat was een erg boeiende ervaring. Ik werkte mee aan allerlei internationale handelsverdragen en bij het investeringsbeleid, maar ik was altijd van op een afstand betrokken bij het bedrijfsleven. Werken rond investeringsbeleid en nauwelijks contact hebben met ondernemers… Ik wilde die dingen toch concreter maken. Bovendien was er weinig of geen ruimte voor eigen initiatief. De agenda van de handelscommissies bepaalt je doen en laten.”

In zijn functie als regio-directeur bij het VKW kan Hans Diels wel eigen accenten leggen en initiatieven nemen. „Samen met mijn bestuur, met VKW Nationaal en met mijn team brengen we ondernemers en kaderleden samen. Doel: ervaringsuitwisseling. VKW is, in tegenstelling tot andere werkgeversorganisaties, geen belangenbehartiger. VKW brengt beslissingnemers in het bedrijfsleven op geregelde tijdstippen samen rond een bepaald inhoudelijk thema dat belangrijk is voor de toekomst van bedrijven. Uitgangspunt hierbij is altijd waardegericht ondernemen. We denken samen na rond vier grote thema’s: succesvol ondernemen, ethisch en bezielend ondernemen, onderneming en maatschappij en macro-economie. Zo beschikken we binnen het VKW over een denktank die o.a. beleidsnota’s en opiniestukken schrijft rond onze visie.”

„We willen bedrijven doen nadenken om ook in de toekomst succesvol en relevant te zijn. Wat nu werkt, werkt misschien in de toekomst niet meer. De huidige markt ziet er in de toekomst allicht helemaal anders uit. Hoe kunnen bedrijven zich hiertegen wapenen? Onze kernwaarden (verantwoordelijkheid, integriteit, eerlijkheid en respect) kunnen hierbij richtlijnen zijn. Het zijn heel voor de hand liggende waarden, maar erg belangrijk als je duurzaam wil ondernemen en werken. We willen die waarden laten leven in bedrijven, want het is niet altijd zo eenvoudig om die in de praktijk te brengen. Wat is integer leiderschap? Hoe vertaal je respect naar concrete acties? Hoe maak je de juiste afwegingen? VKW wil bedrijven hierbij inspireren om deze waarden mee vorm te geven.

Een hele opdracht, niet zo evident. Hoe wil Hans dit aanpakken? „Ik wil graag met zoveel mogelijk ondernemers spreken en nog meer voeling krijgen bij wat VKW binnen haar kader kan betekenen. Zo kunnen wij nog beter inspelen op wat bedrijven belangrijk vinden. Natuurlijk wil ik daarbij zoveel mogelijk leden aantrekken, want hoe meer mensen we kunnen samenbrengen rond deze ideeën, hoe meer we ons doel benaderen en hoe interessanter het voor onze leden wordt.”

Ik vraag Hans Diels tot slot of hij nog een gouden raad heeft voor onze Kempense bedrijven. „Ik voel me niet in de positie om een gouden raad mee te geven, maar ik denk dat het voor bedrijven belangrijk is dat ze zich blijven aanpassen aan de als maar sneller veranderende wereld. Rust niet op je lauweren, maar schenk blijvende aandacht aan innovatie!”