Het H. Hartziekenhuis van Mol heeft het NIAZ-kwaliteitslabel behaald. Daarmee toont het ziekenhuis aan dat het een hoog niveau van kwalitatieve zorg levert en over een werkcultuur beschikt die gericht is op een continue verbetering.

Om tot deze beoordeling te komen lichtten 9 externe auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het ziekenhuis door. Ze bevraagden artsen, verpleegkundigen, ondersteunend personeel, directie, raad van bestuur maar ook patiënten en huisartsen over de werking en het traject dat een patiënt doorloopt.

Wim Mercier, kwaliteitscoördinator: “In totaal werden meer dan 2.000 normen getoetst en we voldoen aan 96,9 % van alle normen: dat is dus een grote onderscheiding. We scoren daarmee bij de beste ziekenhuizen van het land.”

Vertrouwen waard
Greet Van Hove, verpleegkundig diensthoofd: “Het NIAZ kijkt vooral of de patiëntveiligheid is gewaarborgd en of de kwaliteit van zorgen overal is gegarandeerd. Dat zijn absolute voorwaarden om het vertrouwen van de patiënt te verdienen. We zijn fier dat we met deze audit aan een groep onafhankelijke experten hebben kunnen laten zien dat we dat vertrouwen waard zijn.”