Groot order voor Smet Jet in Zuid Korea

smetDe engineeringafdeling van Smet Jet die voornamelijk instaat voor ontwikkelingen en automatisatie van haar eigen industriële reinigingsactiviteiten heeft een omvangrijk Zuid-Koreaans order binnen gehaald. Het gaat om een bestelling met een waarde van zowat een half miljoen euro. Binnen deze sector staat Smet Jet bekend in binnen- en buitenland om het op maat bouwen van automatische reinigingsinstallaties die geïntegreerd worden in het productieproces.

Het Zuid-Koreaans project bestaat uit een gestuurde hogedrukinstallatie die bij een zeer hoog debiet een constante druk aan water moet garanderen en dit in een volcontinu systeem 7/7. De installatie is zeer cruciaal in het productieproces bij zink en bepaalt mede het rendement. Smet Jet is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Gelijkaardige installaties, weliswaar kleiner in omvang werden al wereldwijd geplaatst. Zo bv.in Indië, in Japan, Peru, Australië, Noorwegen, Canada.

De installaties worden ontwikkeld en gebouwd in de werkhuizen te Oevel. Binnen deze werkhuizen is men gestart met een vernieuwingsproject.

Deze afdeling binnen Smet Jet ontwikkelde en verkocht ook al installaties aan klanten in het binnenland, wat dan eigenlijk tegen de core-business van Smet Jet in gaat. Door deze verkoop van een automatische installatie hoefde men niet meer beroep te doen op een industrieel reiniger die dan ter plaatse komt met man en middelen om de job te klaren.

De service na verkoop wordt ook door Smet Jet verzorgd. Hiervoor beschikt Smet Jet over een omvangrijke voorraad aan kritische spare parts. Voor onderhoud en herstellingen aan de installaties kan Smet Jet een beroep doen op gekwalificeerd personeel van de onderhoudsafdeling.

“We zijn uiteraard bijzonder trots op de bestelling uit Zuid-Korea”, zegt algemeen directeur Philip Smet. ‘Zo’n orders zijn voor ons zoveel als de kers op de taart van de algemene activiteiten. De automatisering van industriële reiniging is in dit opzicht een van onze strategische ontwikkelingen.”

Smet Jet tekende verleden jaar voor een omzet van pakweg 23 miljoen euro. Het bedrijf stelt 290 mensen tewerk. Smet Jet zoekt overigens nog altijd bijkomend personeel. In eerste instantie dan chauffeurs en mecaniciens.