Groep Pollet lijdt onder concurrentie aan de pomp

De Groep Pollet heeft in al die jaren een toonaangevende marktpositie veroverd als petroleumdistributeur. Het bedrijf uit Herentals exploiteert zo’n 55 benzinestations en heeft een zestal vrachtwagens in dienst voor de verdeling van huisbrandolie.

“De harde prijzenslag aan de pomp doet ons vandaag echter geen deugd” zegt gedelegeerd bestuurder Daniel Pollet. “Wij hebben altijd al een heel eigen prijzenpolitiek gevoerd doch de opmars van de zelfbedieningsstations staat haaks op volgehouden prijsverminderingen.”

Pollet heeft zijn distributienetwerk in de afgelopen maanden al moeten aanpassen. Er komen effectief nog een aantal zelfbedieningsstations bij. “Maar dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor onze prijzenpolitiek. Wij houden vast aan onze stations waar de mensen nog bediend worden. We worden dan evenwel vastgezet met onze prijzen.”

De Groep Pollet realiseerde in 2011 een omzet van 51 miljoen euro (+14%). Daar werd een winst op verdiend van 131.OOO euro. “Ik erger me dood aan de politiek van de grote oliemulti’s” zegt Daniel Pollet nog. “Zij manipuleren de markt. Maar ze krijgen ons niet klein.”

De Groep Pollet stelt 15 mensen tewerk. De stations worden gerund door franchisers. Tijdens de hoogconjunctuur doet Pollet een beroep op derden om de aanvoer van huisbrandolie te garanderen.