Groene prijs voor proper hotelwater

RietlandRietland bvba uit Minderhout is in de prijzen gevallen met een rietveld dat het bedrijf aanlegde bij Novotel Antwerpen-Noord. De organisatie Green Destinations beloonde het hotel, en dus ook de creatie van de natuurlijke waterzuivering, met een award.

Rietland bvba bouwde het rietveld bij Novotel Antwerpen in het najaar van 2015. Sindsdien zuivert het systeem het afvalwater afkomstig van 120 hotelkamers en 2 vergaderzalen met elk een capaciteit van maximaal 100 personen. Verder wordt het afvalwater van de keuken en van de filters van de zwembadspoeling gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in de regenwaterriolering en stroomt vervolgens naar de Schelde.

Efficiënte zuivering
“Bij Novotel werd de FBA-technologie toegepast”, zegt zaakvoerder Dion van Oirschot. “Hierbij worden rietvelden actief belucht, wat zorgt voor een zeer efficiënte zuivering van het afvalwater op maar een kwart van de oppervlakte die klassieke rietvelden vragen. Bovendien is het energieverbruik van de zuiveringsinstallatie 75% lager dan van een technische waterzuiveringsinstallatie en ontstaat er geen bijkomend zuiveringsslib. Dit maakt de oplossing niet alleen duurzaam maar ook goedkoop op de lange termijn. De uitbaters moeten niet omzien naar de zuivering en de jaarlijkse kosten zijn zeer beperkt.”

Green Destinations selecteerde 10 vooruitstrevende technologieën die een belangrijke bijdrage vormen in het milieuvriendelijker en duurzamer maken van toeristische bestemmingen. De verkozen technologieën zullen door Green destinations verder worden bevorderd in de toerisme sector.