Groeiende belangstelling voor Antwerp East Port

De nieuwe containerterminal Antwerp East Port en zijn ruime logistieke zone krijgen steeds meer belangstelling. De site in Grobbendonk wordt gezien als een geschikte voorhaven voor de haven van Antwerpen. Sinds het Japanse Mizumo zich aangemeld heeft en er een magazijn neerpoot komen er steeds meer geïnteresseerde vragen binnen bij het management van de Groep Heylen.

Antwerp East Port is ontworpen als een multimodale terminal waar containers overgeladen worden van de vrachtwagen naar het binnenschip en omgekeerd. De belangstelling van ondernemingen uit de buurt zoals Nike, Energizer, Casa, Estée Lauder en Bosal is opmerkelijk. Door containers te laten behandelen in Grobbendonk kunnen vele uren file op de E313 vermeden worden. Containerbehandelaar DP World heeft er ondertussen een eigen overslagterminal geïnstalleerd. De installatie sluit aan op een logistieke zone van pakweg 17 hectaren.

Antwerp East Port kadert in de uitbouw van het zogenaamde Economisch Netwerfk Albertkanaal (ENA). Binnen het structuurplan Vlaanderen is de site aangeduid als een economisch knooppunt, stelt Liesbeth Wellens, economisch adviseur bij de werkgeversfederatie VOKA. Op termijn kunnen er zeker 1.000 mensen aan de slag.

In dit opzicht betreurt gedelegeerd Jan Hendrickx van VOKA het toenemend protest van een lokale actiegroep tegen de terminal. De omwonenden klagen over geluidsoverlast en lichtpollutie. “Het groeiend individualisme mag geen jobs in gevaar brengen”, stelt Hendrickx.