cathy berxIn haar jaarlijkse toespraak tot de provincieraad heeft provinciegouverneur Cathy Berx gepleit voor een energieonafhankelijkheid van de provincie Antwerpen. Dat is volgens haar mogelijk door onder meer het gebruik van aardwarmte via geothermie, de aanleg van warmtenetten en het aanwenden van energie die in bedrijven vrijkomt bij productieprocessen. Tegelijk pleit ze voor de afbouw van aardgas.

De provinciegouverneur breekt dus een lans voor hernieuwbare energie. “Een duurzame energiemix van zon, wind en warmte kan en zal de hefboom zijn voor een duurzame energietoekomst in Antwerpen, Vlaanderen en België”, aldus Cathy Berx. “Het warmtepotentieel waarover onze provincie beschikt, is enorm. Denk aan de gigantische hoeveelheden beschikbare restwarmte in de Antwerpse haven, denk aan de aanwezigheid van geothermie of aardwarmte in de Kempense regio.”

Geen witte rook meer
“Zwarte rook en dito vervuiling uit fabrieksschouwen aanvaarden we als samenleving terecht al lang niet meer. Hopelijk breekt snel het moment aan dat we ook de ‘witte rook’ verwerpelijk vinden. Want witte fabrieksrook is verspilde warmte. Warmte die perfect kon dienen als bron van warmte en energie.”

Gouverneur Berx wijst erop dat we tegen 2030 niet langer gebruik kunnen maken van Nederlands aardgas. Nieuwe gasimport is mogelijk maar vraagt enorme investering. Waarbij ze zich de vraag stelt of het budget niet beter kan worden besteed aan de uitbouw van warmtenetten. Ze roept de gemeenten op om hun aandeel in de hernieuwbare energiemix te realiseren via warmtenetten en warmtepompen. “Provincie, organiseer een groepsaankoop voor warmtepompen en zonneboilers en voorzie in maatwerkadvies voor de beste en meest duurzame oplossing voor een specifieke woning of appartement”, aldus nog Cathy Berx in haar toespraak.