Het software- en servicebedrijf GMI group uit Oevel zit duidelijk in een groeifase. Sinds september vorig jaar zijn er 24 nieuwe medewerkers aangeworven en dat brengt het totaal op bijna 80. Ook de komende periode worden nog aanwervingen gepland.

Van die 24 nieuwkomers waren er 14 mensen met ervaring en 10 schoolverlaters of jongeren met een eerste werkervaring. De extra werknemers betekenden een stijging van het personeelsaantal met 32%. De grootste groei ligt in het ERP-team, maar ook de overige teams CRM, ECM en BI werden het voorbije jaar versterkt met nieuw talent.

In mei jl. lanceerde GMI group een campagne via social media onder de noemer #daarwilikwerken, die vooral gericht was op schoolverlaters en jongeren met een eerste werkervaring maar ook op ervaren profielen.

Mensen maken verschil
“De juiste persoon op de juiste plaats is een cruciaal in een dienstenonderneming als GMI group”, zegt directeur Ludo Van Baelen. “We leveren dan wel software en services aan onze klanten, maar het zijn onze mensen die het verschil moeten maken. Het is tenslotte de expertise van onze hoogopgeleide medewerkers die ervoor zorgt dat we dagelijks garant kunnen staan voor professioneel advies, projectrealisatie en een permanente ondersteuning bij onze 450 klanten in België, Nederland en daarbuiten.”

Naast Oevel heeft de onderneming kantoren in Gent en Zaventem.