ijsboerkeIjspralineproducent Glacio uit Beerse neemt het noodlijdende IJsboerke uit Tielen over. Het bedrijf wordt echter afgeslankt. Glacio gaat de activiteiten verder zetten met maar 207 van de 335 werknemers. De anderen worden ontslagen. Ook moet er nog een akkoord gevonden worden met de grootste schuldeiser van IJsboerke, BNP Paribas Fortis.

Het management van Glacio en de top van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de huidige eigenaar van IJsboerke zijn tot een akkoord gekomen waarbij Glacio de activa van IJsboerke overneemt. Peter Janssens en Werner Van Springel willen IJsboerke echter afslanken. Zij hebben wél belangstelling voor de ijsfabriek maar niet zozeer voor de afdeling huis-aan-huisverkoop. Binnen die divisie zouden maar 63 van de 151 werknemers aan de slag kunnen blijven. Glacio zal de divisie bovendien zo snel mogelijk verkopen. In de eigenlijke ijsfabriek kunnen slechts 144 van de 184 mensen aanblijven.

Het personeel van IJsboerke mocht zich na de algemene personeelsvergadering in een referendum uitspreken over het bod van Glacio. 92% van de ingebrachte stemmen was positief. “Wij hebben geen andere keuze”, heette het bij vele mensen. “Het is kiezen tussen de pest en de cholera. Indien we het bod niet goedkeuren gaan we failliet.”

Dat was alvast de stelling van de eigenaar van IJsboerke, de holding NPM (Nationale Portefeuillemaatschappij) van Albert Frère. Gilles Samyn, de topman van NPM was persoonlijk naar Tielen gekomen om de mensen te confronteren met de onvermijdelijkheden. “Wij hebben een totaal gebrek aan liquiditeiten”, zei Samyn. “Indien er geen vers kapitaal komt zijn we voor het einde van de maand failliet.”

In totaal verliezen nu 128 van de 335 mensen hun baan.

Peter Janssen en Werner Van Springel van Glacio lieten zich bij de overname van IJsboerke inspireren door de complementariteit van beide bedrijven. “Wij zijn als Glacio vooral actief in de specialiteiten zoals ijspralines en we werken voor de export. IJsboerke daarentegen is vooral bekend voor zijn verkoop in eigen land en maakt mainstream ijs. Die twee gaan dus perfect samen.”

Enkel de huis-aan-huis verkoop lijkt niet te passen in de nieuwe constructie. Volgens Janssen en Van Springel is de zogenaamde drop size van IJsboerke nu te beperkt. Veel concurrenten bieden ook groenten, vlees of vis aan. Daar kan IJsboerke niet tegenop. Er zouden dan wél kandidaat-overnemers kunnen gevonden worden voor die divisie.

Of het personeel na de overname ook moet inleveren is nog niet duidelijk. Dat lijkt niet zozeer het geval voor het personeel in de ijsfabriek. Het personeel van de huis-aan-huis verkoop dat wél mee overgenomen wordt zou nu té duur zijn. Die mensen zullen allicht moeten inleveren. Personeelsleden van boven de 58 zouden een beroep kunnen doen op het systeem van het brugpensioen. Wie ontslagen wordt zou de wettelijke ontslagregelingen toegezegd krijgen.