Bij het Milieubedrijf Beerse/Merksplas van IOK Afvalbeheer wordt een nieuwe biogasinstallatie gebouwd in de bestaande composteringsinstallatie voor GFT-afval. Die levert biomethaan, dat op het aardgasnet wordt geplaatst. De investering bedraagt 15,5 miljoen euro en is de eerste in zijn soort in België.

“Bij de vergisting van GFT ontstaat biogas”, legt Paul Macken, directeur IOK Afvalbeheer, uit. “Door dit op te schonen ontstaat biomethaan, dat wordt toegevoegd aan het aardgasnet, en een hernieuwbaar alternatief is voor fossiel aardgas. Dit is de eerste biomethaancentrale in België.”

Overschot op het net
Het merendeel van het gas wordt omgezet via een warmtekrachtkoppeling voor de eigen energiebehoefte. Het overschot gaat naar het aardgasnet. Daarvoor legt netwerkbeheerder Eandis een leiding van 1 km aan en plaatst een nieuw injectiestation om de productiesite te koppelen met het net. Voordien wordt de kwaliteit van het gas gecontroleerd en de gasgeur toegevoegd.

Het potentieel aan energie komt qua profiel overeen met de behoefte van de Kolonie in Merksplas. De strafinrichting, het Centrum voor Illegalen en de voormalige boerderij kunnen zo van groene warmte worden voorzien. “Frank Wilrycx, burgemeester van Merksplas. “Het is uniek dat een moderne en duurzame techniek zal worden gebruikt om een historische en beschermde site van energie te voorzien.”

Het zogenaamde Energie Conversie Park werd vanmiddag voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. “Door GFT niet alleen te composteren maar ook vergisten haalt de Kempense afvalintercommunale nog extra energie uit GFT. We hopen dat dit voorbeeld snel navolging vindt.”

De totale investering op beide locaties bedraagt ruim 15,5 miljoen euro. Daarvoor komt geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse overheid, Ovam en VEA. Bij het Milieubedrijf Beerse/Merksplas wordt jaarlijks 35.000 ton GFT aangevoerd. Dat levert 25.000 ton compost en via de nieuwe installatie 3,5 miljoen kubieke meter biogas op.