In aanwezigheid van zo’n 250 genodigden, onder wie minister-president Bourgeois en minister van Toerisme Weyts, is op het domein van Merksplas-Kolonie officieel het nieuwe bezoekerscentrum geopend. Daarin wordt het verhaal van de landloperskolonie verteld en krijgt de bezoeker toeristische info. “Voor de verdere invulling van de site zijn we op zoek naar ondernemers met creatieve ideeën”, zegt directeur Philippe De Backer van de vzw Kempens Landschap.

Nadat in 1993 de wet op de landloperij werd afgeschaft, geraakten de gebouwen van Merksplas-Kolonie in onbruik. In 2005 kocht de gemeente Merksplas de landloperskapel, 40 ha landbouwgrond en de Grote Boerderij, waarvan de verschillende gebouwen flink in verval waren. “We lieten studies maken en daaruit bleek dat een toeristisch-recreatieve herbestemming het meest aangewezen was”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. De renovatie en de herontwikkeling gebeuren onder impuls van Kempens Landschap.

De prijs voor de renovatie bedraagt 40 miljoen euro, waarvan 20 miljoen Vlaamse subsidies en 12 miljoen provinciale toelagen. Vanuit Europese programma’s ontving het project 3 miljoen. “Tot dusver is zo’n 12 miljoen besteed”, zegt directeur De Backer. De komende jaren staat de renovatie van de andere gebouwen van de Grote Boerderij op het programma.

Creatief ondernemerschap
“Voor de invulling daarvan doen we een beroep op creatief ondernemerschap. Zo gebeurt dat met al onze projecten. Wij scheppen het kader en de verdere invulling en instandhouding laten we over aan de privé. Op dit moment lopen er onderhandeling met brouwerij Vagebond hier uit Merksplas voor de inrichting van een microbrouwerij. Voor de graanschuur en de aardappelkelder lanceren we de komende maanden een open oproep. Voorbeelden van wat we zoeken zijn een innovatieve wellness of een ambachtelijke kaasmakerij. Maar eigenlijk zijn alle ideeën welkom. We nodigen ondernemers uit om zich te melden en hun ideeën met ons te bespreken.”