Gemeenten en provincie zetten schouders onder de Merode

de merodeNegen gemeentebesturen en de provincie Antwerpen hebben samen de projectvereniging de Merode opgericht. Die wil plattelandsinitiatieven rond lokale economie, natuur en landbouw, erfgoed en recreatie realiseren om het het Merodegebied nog aantrekkelijker te maken. Het domein de Merode vormt na het Park Midden-Limburg het grootste aaneengesloten groengebied in Vlaanderen.

Meer mogelijkheden
De deelnemende gemeenten zijn Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. Vanuit de Vlaamse overheid worden verschillende subsidies aangeboden die passen binnen het werkveld van het plattelandsproject de Merode. Het gaat hierbij o.a. om de subsidies rond cultureel erfgoed, onroerend erfgoed, cultuurcommunicatie of projectoproepen rond landbouw en plattelandsbeleid. Deze subsidies kunnen enkel worden aangevraagd door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Nu de negen gemeenten die deel uitmaken van het plattelandsproject de Merode samen met de provincie Antwerpen een intergemeentelijk samenwerkingsverband hebben opgericht, worden de mogelijkheden groter.

“We bouwen verder op de samenwerking die er al is binnen het plattelandsproject de Merode”, legt Peter Bellens uit, voorzitter van de Merode en gedeputeerde voor Platteland in de provincie Antwerpen. “Door aan deze samenwerking een juridische structuur te geven, kunnen we makkelijker bovenlokale subsidies aantrekken en onze samenwerking versterken. We zullen onze kennis en expertise ook beter kunnen delen waardoor we met dezelfde middelen meer kunnen realiseren.”