Unizo Provincie Antwerpen pleit ervoor om via gemeentelijke fiscale maatregelen ondernemers te compenseren die hinder ondervinden van openbare werken. En dit los van Vlaamse of andere steunmaatregelen zoals de Hinderpremie. Aanleiding voor het pleidooi is de vertraging bij de werken aan de Leien in Antwerpen. “Maar ook op andere plaatsen in de provincie moeten de maatregelen gelden”, zegt Kristof Willekens, belangenbehartiger bij Unizo Provincie Antwerpen.

“Zelfstandige ondernemers en vrije beroepen dragen bovengemiddeld veel bij tot de lokale financiën. Ze betalen immers net als gewone burgers opcentiemen op de personenbelasting, onroerende voorheffing, huisvuilbelasting, enz. Maar daarnaast betalen ze ook veel belastingen en retributies omdat ze hun zelfstandig beroep of bedrijf uitbaten in de gemeente”, zegt Kristof Willekens.

Gemeente heeft zelf belang
Voor Unizo Provincie Antwerpen is het dan ook niet meer dan rechtvaardig dat ondernemers ondersteund worden door de gemeente waar ze gevestigd zijn wanneer hun bedrijf – en dus ook hun inkomen – bedreigd wordt als gevolg van openbare werken. “De gemeente zelf heeft er trouwens alle belang bij dat een onderneming de werken overleeft, want bij een faillissement of een verhuizing verliest de gemeente belastinginkomsten”, beklemtoont Willekens.  

“De bouwwerf zoveel mogelijk stroomlijnen om de hinder te beperken en het aanbrengen van de nodige signalisatie zoals ‘handelaars bereikbaar’ is een voorbeeld. Of de gemeente zou een budget voor promotie en andere acties zoals tijdelijke spaar- of getrouwheidsacties kunnen toekennen. Uiteraard zou een tijdelijke vrijstelling van bepaalde gemeentebelastingen of parkeerretributies welkom zijn. En zo kunnen we nog wel een aantal voorbeelden bedenken”, besluit Willekens.