Gemeente wil toch geen windmolens op bedrijventerrein Beerse-Zuid

windmolenbeerseHet gemeentebestuur adviseert dan toch negatief over de bouw van 5 windturbines op het bedrijventerrein Beerse-Zuid. Het zwicht voor de vele bezwaren die zijn ingediend door omwonenden, 550 in totaal. Eerder had de gemeente zich in principe akkoord verklaard met de windmolens die jaarlijks stroom zouden produceren voor zo’n 6.000 gezinnen.

“Het college heeft beslist, door onder andere de vele bezwaarschriften die zijn ingediend, om het windturbinepark ongunstig te adviseren”, luidt het in een mededeling. Het is uiteindelijk de provincie die over de milieuvergunningsaanvraag moet beslissen. Daarnaast loopt ook een stedenbouwkundige aanvraag, waarover het Vlaams Gewest een beslissing neemt. Het openbaar onderzoek hier rond loopt nog tot 4 maart.

De firma W-Kracht maakte enkele maanden geleden haar plannen bekend voor de plaatsing van 5 windturbines van 150m hoog. De gemeente ging in principe akkoord mits een aantal voorwaarden zoals burgerparticipatie. Ook keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed waarbij W-Kracht een vergoeding zou betalen aan de gemeente voor de plaatsing van de turbines. Voor de gemeente kaderde dit project in de doelstelling om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen te verminderen met 20%. Maar nu komt ze dus op het eerdere standpunt terug.