Gemeente schrapt betalend parkeren in Postel

postelHet gemeentebestuur van Mol ziet af van zijn voornemen om betaald parkeren in te voeren aan de abdij van Postel. De uitbaters van de eetstalletjes hadden daar flink tegen geprotesteerd. Er bleken ook een aantal praktische problemen.

Betalend parkeren in Postel werd in het strategisch meerjarenplan opgenomen als een manier om extra inkomsten te verwerven en niet om een mobiliteitsprobleem op te lossen. Na uitgebreid onderzoek van de technische mogelijkheden blijkt de realisatie niet zo eenvoudig. Bovendien leidt betalend parkeren tot heel wat onwenselijke neveneffecten.

“Het betalend maken van de bestaande gratis parking leidt onvermijdelijk tot wildparkeren in de omgeving van de abdij, met onveilige verkeerssituaties en hinder voor de omwonenden tot gevolg”, zegt schepen van Mobiliteit Paul Vanhoof. “Daarnaast vraagt een betalend parkeersysteem een grote investering in technische infrastructuur én controlepersoneel. Deze investeringen wegen niet op tegen het potentiële rendement.”

Toeristische topper
De beslissing werd ook genomen vanuit toeristisch oogpunt. “We willen Postel met zijn abdij en de omringende prachtige natuur de komende jaren nog sterker uitspelen als één van onze absolute toeristische toppers. Een gratis parking als vertrekpunt voor de vele abdijbezoekers en de talrijke wandelaars en fietsers vormt een belangrijke toeristische troef”, aldus nog de schepen.

De uitbaters van de eetkramen aan de abdij zijn vorig jaar een charmeoffensief gestart om meer mensen te lokken. Ze verfraaiden de omgeving met zitbanken en zetten allerlei acties en evenementen op het getouw.