Het gemeentebestuur herhaalt zijn eis bij de hogere overheid voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Schepen van Milieu Peter Van Rompaey deed de smeekbede ter gelegenheid van de jaarlijkse ontvangst van de netheidsverantwoordelijken. Die zamelden in 2016 in totaal 1.958 vuilniszakken zwerfafval in.

In de strijd tegen zwerfvuil ging de gemeente in 2004 van start met het project Netheidsverantwoordelijken. Momenteel nemen 38 vrijwilligers en 29 verenigingen deel. Ze engageren zich om minstens 3 keer per jaar zwerfvuil op te ruimen. 90% van alle Molse straten werden in 2016 op die manier zwerfvuilvrij gemaakt. Daarnaast wordt nog zwerfafval geruimd langs een aantal wandel- en fietstrajecten.

Zelfs na het maandelijks consequent opruimen van alle zwerfvuil blijven de bermen bezaaid met drankblikjes, brik, flacons en restafval. Deze conclusie volgde uit het unieke proefproject dat het gemeentebestuur in het voorjaar 2014 organiseerde in samenspraak met OVAM en IOK Afvalbeheer. Het gemeentebestuur pleitte toen voor het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen, een vraag die zij herhaalde tijdens de dankreceptie voor de vrijwilligers van het project netheidsverantwoordelijken.

In totaal keerde de gemeente 20.670 euro uit aan de verenigingen die mee hielpen om Mol zwerfvuil vrij te houden.