Gelenaar herverkozen als voorzitter van Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Marcel HeylenMarcel Heylen (58) uit Geel is herverkozen als voorzitter van Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Daarmee wordt zijn mandaat met vier jaar verlengd.

Zowel voorzitter Marcel Heylen als ondervoorzitter Franky Annys hebben er al een termijn van vier jaar opzitten en stelden zich opnieuw kandidaat. De raad van bestuur schaarde zich unaniem achter beide kandidaten.

50.000 leden-veehouders
Net als alle overige leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van DGZ zijn de voorzitter en ondervoorzitter actieve veehouders. Marcel Heylen heeft een melkveebedrijf met zestig melkkoeien in Geel en is al sinds 2003 lid van de algemene vergadering van DGZ. DGZ is een vereniging van en voor veehouders die 170 werknemers telt en zo’n 50.000 leden-veehouders. De hoofdzetel is ondergebracht in Drongen en er zijn vestigingen in Lier en Torhout.

De voorzitter en zijn team hebben een duidelijke visie voor hun nieuwe ambtstermijn: “De grote uitdaging voor DGZ de volgende vier jaar is om samen met de Vlaamse veehouders en hun bedrijfsdierenarts, ondanks de krappe marges in alle sectoren, meer te durven investeren in preventieve gezondheidszorg als belangrijke pijler voor een rendabel bedrijf”, zegt Marcel Heylen.