Geert Schoofs directeur Business Development bij B&R Bouwgroep

GeertSchoofs_b&rGeert Schoofs is de nieuwe directeur Business Development bij de Arendonkse B&R Bouwgroep.

„De bedoeling is dat ik, samen met de directie, de vertrouwensband zal versterken die de groep heeft met relevante stakeholders zoals bouwheren, beleidsmakers en architecten. Ik zal niet alleen projecten mee begeleiden op vergunningstechnisch of planmatig vlak, maar zal ook pro-actief meedenken rond bijvoorbeeld het businessmodel van een project om zo op zoek te gaan naar nieuwe markten en innovatieve en creatieve samenwerkingen te creëren. Ook mijn contacten en ervaringen met beleidsmakers zal ik inzetten. Er zijn immers heel wat obstakels in de aanloop van een bouwproject en ik vind het een prettige uitdaging om alle behoeftes van de verschillende betrokken partijen op elkaar af te stemmen, met elkaar te verzoenen en daar waar nodig oplossingen aan te reiken. Natuurlijk zal ik hierbij de knowhow van de verschillende entiteiten binnen de B&R Bouwgroep mee uitdragen.”

„B&R Bouwgroep en ikzelf delen de zelfde passie: we zijn allebei gedreven in het realiseren van projecten met een meerwaarde en we houden beiden van duurzame relaties gebaseerd op vertrouwen en kwaliteit. Tot voor kort werkte ik gedurende acht jaar bij  De kleine landeigendom wat later De Ark werd. Ik transformeerde een duffe sociale huisvestingsmaatschappij tot een blitse organisatie. B&R Bouwgroep werkt voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, o.a. ook voor De Ark. In dat kader hadden we al eerder met elkaar samengewerkt.”

De B&R Bouwgroep bundelt diverse disciplines binnen haar verschillende entiteiten. De groep bevat meerdere algemene bouwondernemingen, een firma gespecialiseerd in renovatie en een bouwfirma gespecialiseerd in lage-energiewoningen. Daarnaast omvat de bouwgroep gespecialiseerde bedrijven in nichemarkten zoals elektriciteit, beton, sanitair, en wegeninfrastructuur. Ook enkele ondersteunende bedrijven zoals een eigen studiebureau en een logistiek center behoren tot de holding. Elke firma binnen B&R Bouwgroep werkt los van elkaar voor externe opdrachtgevers, maar de kracht van de bouwgroep zijn de synergiën en de diversiteit.

Ondanks de crisis kent de groep een gestage en duurzame groei. Ook 2014 belooft nu al een succesvol jaar te worden. B & R Bouwgroep stelt meer dan 550 mensen te werk over vier locaties heen: in Arendonk, Tessenderlo, Aalst en Antwerpen. De hoofdzetel en het merendeel van de verschillende entiteiten zijn gevestigd in Arendonk. De groep is vooral actief in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, en, afhankelijk van de entiteit, zelfs daarbuiten.