Geel onderzoekt innovaties in melkveehouderij

De Kempen is in vele opzichten nog een belangrijk landbouwcentrum. De provincie Antwerpen speelt daar op in. De Hooibeekhoeve in Geel verricht in dit opzicht toonaangevend onderzoek in de melkveehouderij.

Koeien die in een kring liggen voelen zich beter in hun vel dan geïsoleerde dieren. “Systematisch onderzoek heeft uitgewezen dat koeien altijd een leidster willen zien en aanvoelen”, zegt Jiska Collaert van de Hooibeekhoeve. “Hiërarchie is heel belangrijk binnen een groep koeien. Vandaar de vastelling dat de bouw van ronde veestallen op termijn zeker veel rendabeler zal zijn dan hoekige stallen.” Geel heeft ook baanbrekend werd verricht naar de installatie van zogenaamde eco-vloeren. Op die manier kan de vervuiling van de bodem door nitraten en stikstoffen voor een deel verminderd worden.

De Hooibeekhoeve is actief binnen de provinciale plannen voor plattelandsontwikkeling. De projecten rond dierenwelzijn en de activiteiten op de proefvelden moeten mee het landbouwonderwijs ondersteunen. De onderzoeksresultaten worden overigens doorgestuurd naar alle geïnteresseerde landbouwers en melkveehouders.

Op de hoeve zijn zo’n 20 mensen actief.