Het Geelse stadsbestuur heeft een subsidie ingevoerd om handelszaken van buiten naar binnen het kernwinkelgebied te laten verhuizen. Dat moet de aantrekkingskracht van het centrum verhogen. De Vlaamse overheid betaalt mee.

Dat kernwinkelgebied wordt in Geel gevormd door de Nieuwstraat, de Markt en een deel van de Pas. Het nieuwe subsidiereglement volgt op een oproep van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, dat een cofinanciering aanbiedt. Eind vorig jaar keurde de Vlaamse overheid het dossier van Geel goed.

Verhuis- en andere kosten
“Het premiestelsel houdt in dat het stadsbestuur een eenmalige subsidie voor verhuiskosten, met een maximum van 7.500 euro, toekent aan een handelaar die zijn handelszaak verhuist van buiten naar binnen het Geelse kernwinkelgebied”, legt schepen van Lokale Economie Pieter Verhesen uit. “In de verhuiskosten zitten onder andere interieurwerken en inrichtingskosten vervat.”

Per jaar trekt de stad Geel een maximum budget van 30.000 euro uit, voor de periode 2018-2020. “Met de subsidie willen we de versnipperde leegstand bestrijden en handelaars stimuleren zich te vestigen binnen een afgebakende zone”, aldus nog de schepen.

De subsidie kan worden aangevraagd tot het einde van 2020. Eerder al ging in Arendonk een gelijkaardig project van start.