Future Sketching voor de strategische uitdagingen van de toekomst

creatieve proevertjes 20130104 (6)We leven in een snel veranderende wereld en ook onze economie is onderhevig aan heel wat veranderingen. Welke activiteiten renderen in de toekomst, en welke verdwijnen? Ondernemers hebben geen glazen bol om in de toekomst te kijken, maar er bestaan wel technieken om ogen en oren open te houden voor trends en evoluties, zodat men hier snel op kan inspelen. Een ervan is ‚Future Sketching’: het tekenen van de toekomst.

Ieder product of dienst kent een levenscyclus. Het ontstaat, groeit en bloeit, en is uiteindelijk achterhaald of ouderwets en verdwijnt. Voor bedrijven is het dan belangrijk om tijdig die nieuwe evolutie op te merken en er iets mee te doen. Future Sketching is een van de methodes om inzichten te krijgen in de strategische uitdagingen van de toekomst. Het is een soort brainstormmethode om samen met andere bedrijven uit totaal andere sectoren inzicht te krijgen in de markten, de producten, de partners en de concurrenten van de toekomst.

Met Future Sketching gaat de bedrijfsleider samen met de begeleider in een Future Sketching traject het probleem of de uitdaging zo duidelijk mogelijk formuleren. De begeleider gaat dan een groepje bedrijven en organisaties samenbrengen en in groep gaan ze dan samen nadenken over mogelijke oplossingen. Ieder denkt vanuit zijn eigen ervaringen en professionele achtergrond. Net die kruisbestuiving brengt heel wat ideeën en kennis bij elkaar. Via de methode krijgt de bedrijfsleider erg interessante en innovatieve invalshoeken. Zo brainstormen met mensen uit verschillende sectoren is niet altijd evident. Vaak spreken ze als het ware en andere taal, en zijn ze met totaal verschillende dingen bezig. Om dit te vergemakkelijken, zal de begeleider allerlei technieken aanreiken om dit brainstormen te faciliteren. Een van die technieken is werken met beelden.

Na de sessie heeft de bedrijfsleider een aantal ideeën waaruit hij enkele topideeën verder kan laten fijnslijpen en uitwerken tot een nieuw businessplan. Dit hele traject wordt via BiELAt in Eindhoven aangeboden als ‘Open Innovation Bootcamp’. Vanuit onze regio namen VITO en SCK al deel aan zo’n future sketching sessies.