Fusie ziekenhuizen Mol en Geel in 2014 stap dichterbij

Begin juni kwam er een haar in de boter tussen het Heilig Hartziekenhuis in Mol en het AZ St.-Dimpna in Geel. Die zouden tegen begin 2014 fusioneren tot het ‘AZ Erica’, maar de directie van Mol zette die plannen plots in de koelkast omdat er gemor was over het eenheidsstatuut en de gelijkwaardigheid in de raad van bestuur. Daarop liepen de gesprekken rond de fusie tussen Geel en Mol bijna twee maanden lang muurvast. De Molse directie had in een communiqué naar haar artsen de fusie opgezegd, wat evenwel niet werd bevestigd door de gemeenschappelijke medische raad van beide ziekenhuizen. Daar vroegen ze juist het verderzetten van de fusiegesprekken, net als de huisartsen uit de regio, die beide ziekenhuizen in een open brief opriepen om aan één zeel te trekken.

Ondertussen ging de tijd dringen, ook al omdat de recent verkregen goedkeuring voor een B2-hartcentrum van de fusie afhangt. Afgelopen vrijdag werden de plooien, in een onderhandelingsronde tussen delegaties van beide beheerders, glad gestreken. Een afgevaardigde van de artsen kwam ook melden dat die geen redenen zagen om de fusieplannen stop te zetten. “Wat de gelijkwaardigheid betreft, daarvoor is een elegante oplossing gevonden, die ervoor zorgt dat Geel bekwame mensen in de raad van bestuur krijgt en Mol zeker niet overklast wordt. Ik hoop dat diegenen die in Mol op de rem gingen staan, zichzelf nu kritisch zullen evalueren”, zegt een goed ingelichte bron uit Geel.

Het werk dat sinds 2009 aan de fusieplannen wordt besteed, blijkt dus niet verloren. De twee voorzitters maken eerstdaags samen een tekst om het personeel van beide ziekenhuizen in te lichten van de afspraak dat de fusie tegen begin 2014 een feit moet zijn.