Frederick Jonckheere gaat Voka Kempen West leiden

frederikjeFrederick Jonckheere, de gedelegeerd bestuurder van de Groep Kerkstoel (Grobbendonk) volgt Wim Heylen van de Groep Heylen op als voorzitter van het Lokaal Ondernemersnetwerk Voka Kempen West.

Binnen onze werking hebben de lokale ondernemersnetwerken (LON’s) altijd een prominente plaats ingenomen, stelt Jan Hendrickx, de algemeen directeur van  de werkgeversfederatie Voka Kempen. “Veel lokale besturen zien onze LON’s als aanspreekpunt wanneer het erop aankomt beleidskeuzes af te toetsen. Vandaar ook onze dank aan Wim Heylen voor de manier waarop hij Kempen West die afgelopen vier jaar aangestuurd heeft. Wij zijn er anderzijds van overtuigd dat wij in de figuur van Frederick Jonckheere de man gevonden hebben die dit beleid zal verder zetten.”

“Mijn eerste uitdaging bestaat erin de contacten tussen de ondernemers en onze LON te versterken”, zegt Frederick Jonckheere. “Ik wil onze ondernemingen er bewust van maken wat een lokaal netwerk voor hen kan betekenen.”

“Anderzijds wil ik Voka Kempen en Voka Kempen West bedanken voor het vertrouwen dat de organisaties in mij  stellen. Ik zal met veel plezier de visie van beide verenigingen uitdragen op het lokale niveau en waar nodig de eigen lokale accenten en aandachtspunten benadrukken.”

Jonckheere wil lopende projecten zoals het bedrijventerreinmanagement verder uitwerken. Ook zullen de lokale besturen en de burgemeesters actief betrokken worden bij het beleid van Voka Kempen West.