Rusthuis Op Haanven in Laakdal in Franse handen

ophaanvenDe Senior Living Group, een exploitant van 47 Belgische rusthuizen komt in handen van de Franse groep Medica. Eén van die 47 rusthuizen is Op Haanven uit Veerle-Laakdal. Gedelegeerd bestuurder Bart Bots is er van overtuigd dat de Senior Living Group ook onder Medica dezelfde lijn zal kunnen aanhouden als in het recente verleden.  “Wij hebben als groep altijd geopteerd voor een sterk gedecentraliseerd beleid,” zegt hij. “Wij hebben er dan ook op gelet  dat het beleid van elke individuele instelling sterk verankerd blijft in het eigen lokale management. In dit opzicht zal er volgens mij ook in de toekomst niets veranderen. Medica zal de identiteit van de Senior Living Group blijvend respecteren. Wij kunnen van onze kant in de bindingen met de Franse groep langetermijnperspectieven onderschrijven.”

Senior Living Group omvat 47 rusthuizen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, samen goed voor ruim 5.500 bedden en meer dan 3.000 werknemers. De groep boekte in 2012 een omzet van 183 miljoen euro. In 2011 was dat nog 166 miljoen. Senior Living Group is de grootste private rusthuisuitbater in een tamelijk versnipperde sector. In ons land wordt naar schatting 20 procent van de rusthuisbedden uitgebaat door de privésector. De Franse groep Medica telt zelf  meer dan 17000 bedden waarvan onder andere 2000 in Italië. Over het overnamebedrag is niets bekendgemaakt. In de wandelgangen circuleren bedragen tussen 175 miljoen en 250 miljoen euro.