• Naam: Wilrycx
  • Voornaam: Frank
  • Leeftijd: 48
  • Partij: Open VLD
  • Politiek verleden: Burgemeester sinds jan 2001, federaal volksvertegenwoordiger sinds dec 2011
  • Beroep: Burgemeester-parlementslid
  • Studies: Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
  • Coalitie in uw gemeente: Leefbaar Merksplas

 

Frank WilrycxMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

FRANK WILRYCX: De gemeente heeft een beperkte kmo-zone en verschillende losstaande bedrijven. Daarnaast zijn er verschillende, bloeiende handelszaken en zijn zowel dat landbouw- als de tuinbouwsector nadrukkelijk aanwezig.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

WILRYCX: Aangezien de meerderheid dezelfde gebleven is, kunnen we voor continuïteit zorgen.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

WILRYCX: De drijfkrachtbelasting en enkele andere belastingen werden vroeger al afgeschaft. Zowel onze opcentiemen op de onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting liggen onder het gemiddelde. Er zijn wel bepaalde retributies te betalen, zoals voor afvalophaling, afleveren administratieve stukken, …

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

WILRYCX: We zijn volop bezig met het meerjarenbudget voor deze legislatuur. Gezien de precaire financiële situatie, waarin de gemeentes zich bevinden, is het moeilijk een uitspraak te doen over de evolutie van de belastingdruk.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

WILRYCX: Op ruimtelijk vlak zijn er verschillende initiatieven aan de gang: afronding afbakening macro-agrarische zone en opstart ruimtelijk uitvoeringsplan voor kleinhandel en bijkomende KMO-zone. Nauw contact met zowel de lokale afdeling van Unizo, via regelmatig overleg als met Voka Noorderkempen, o.a. via bijwonen bestuursvergaderingen. Goede begeleiding en korte afleveringstermijn bij vergunningsaanvragen. Zelf beheert de gemeente ook een energiebedrijf EBEM.