Financial Butlers helpt bedrijven focussen op core business

financialbutlersFinancial Butlers, het nieuwe bedrijf van Marc Cox, wil bedrijven ontzorgen van hun financiële bekommernissen. De onderneming wil een klankbord bieden waar KMO’s en familiebedrijven terechtkunnen voor advies en ondersteuning op vlak van alle aspecten van hun bedrijfsbeheer.

“Ik merkte dat er veel vraag was van KMO’s naar een bredere externe begeleiding op vlak van financiële en juridische aspecten van het bedrijfsvoeren”, vertelt Marc Cox, zaakvoerder van Financial Butlers. “Deze mensen hebben vaak niet de middelen of de noodzaak om fulltime advies in huis te halen, maar zijn wel op zoek naar een klankbord, iemand met de nodige financiële en juridische bagage die kan waken over businessplannen, budgetten enzovoort. Vanuit die heersende nood, ben ik op het idee gekomen om Financial Butlers op te richten.”

Marc Cox verwierf doorheen zijn professionele carrière heel wat ervaring en expertise. Zo was hij onder meer 20 jaar bankier bij verschillende financiële instelling en is hij (onafhankelijk) bestuurder in meerdere vennootschappen. “Ik heb sinds een aantal jaren mijn rol in tal van zorgprojecten, zowel in de ontwikkeling als in de uitbating ervan.”

 “Mogelijke problemen tijdig detecteren en zaakvoerders hun tijd teruggeven door hun financiële bekommernissen op een efficiënte manier af te handelen, zodat zij zich kunnen blijven richten op hun core business, dat is en blijft onze topprioriteit”, aldus Marc Cox.